PROGRAM

PROGRAM

Usprawnienie dojazdu do Warszawy. Profesjonalna analiza możliwości technicznych i finansowych prezentowanych projektów: buspas, tramwaj, metro, dwupoziomowe skrzyżowania.

Utwardzenia nawierzchni jak największej ilości gminnych dróg. Perspektywiczny plan działań i jasne kryteria.

Większe środki na bieżące utrzymanie dróg. Nie dopuszczanie do degradacji drug nieutwardzonych.

Kontynuacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie.

Wdrożenie planu ogólnego według koncepcji miasta 15-minutowego z lokalnymi centrami w osiedlach i sołectwach.

Zdanie mieszkańców podstawowym kryterium podejmowanych decyzji. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań partycypacyjnych.

Zarządzaniu gminą oparte o najnowocześniejsze rozwiązania krajowe i zagraniczne, by uzyskać największą efektywność działań.

Likwidacja zapóźnień w ilości i jakość łomiankowskich szkół. Pilna budowa szkoły w Łomiankach Dolnych, strategiczny plan dalszych inwestycji.