WITOLD GAWDA

Kandyduję do Rady Miejskiej, aby:

 • Publiczne pieniądze nie były marnowane na przestarzałe metody zarządzania.
 • Ulice, które są najbardziej potrzebne, budowane i remontowane były w pierwszej kolejności.
 • Dziury były naprawiane, od razu, gdy pojawią się na drodze, a nie gdy znajdą się w urzędniczym harmonogramie
 • Usprawnienie dojazdu do Warszawy powierzone zostało fachowcom, którzy znajdą możliwe do realizacji rozwiązanie.

Jeśli chcesz, żeby wreszcie było inaczej niż zawsze, wybierz mądrze!

Dlaczego ja? 

Nie obiecuję tego, co wszyscy. A jednocześnie wiem, co trzeba zmienić, by składane przez innych obietnice mogły być zrealizowane. Wiem, jak mocno trzeba zreformować Urząd! Przez trzy i pół roku byłem wiceburmistrzem Łomianek ds. społecznych i w tym obszarze wprowadzone zostały duże zmiany. Powstał Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny, Rada Młodzieżowa, Rada Seniorów, Rada Oświatowa, trzy Komisje Dialogu Społecznego. Na zmiany czeka pozostała część Urzędu.

Jako socjolog z wykształcenia zawsze zabiegam o porozumienie i dialog.
Z menedżerskiego doświadczenia wiem, że skuteczne zarządzanie musi uwzględniać głos wszystkich zainteresowanych.
Jako prezes Kongresu Ruchów Miejskich widzę, jak wiele nowoczesnych rozwiązań wprowadzają polskie i zagraniczne miasta. 

Możecie na mnie liczyć w budowaniu nowoczesnych Łomianek!

MARIA DRAGUNOWICZ

Dlaczego ja?

Razem możemy więcej!

 

Mieszkam w Łomiankach od ponad 30 lat. Jestem  ekonomistką z wieloletnim  doświadczeniem w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorców i samorządów. Zawsze interesowało mnie dobro zwierząt. 7 lat temu postanowiłam poświęcić im swój wolny czas i założyłam Fundację Ochrony Zwierząt w Łomiankach, której jestem prezeską.

Stworzyłam wokół fundacji zaangażowaną społeczność wspaniałych wolontariuszy, lekarzy weterynarii, i pracowników sklepów zoologicznych, która prężnie działa pomagając bezdomnym zwierzętom.

Od 4 lat prowadzę Komisję Dialogu Społecznego ds. Zwierząt, która z sukcesami walczy z bezdomnością zwierząt w naszej gminie. Wiem, że tylko wspólne działania mogą przynieść korzyści dla całej społeczności  i będę kontynuować swoje działania na jeszcze szerszą skalę. 

 

 • Kandyduję do Rady, stawiam przede wszystkim na: korzystanie swojej wiedzy zawodowej w pracach Rady.
 • Dialog społeczny — konsultowanie z mieszkańcami kluczowych kierunków rozwoju gminy. 
 • Aktywizowanie mieszkańców gminy w projektach funduszy partycypacyjnych i  obywatelskich.
 • Edukację w zakresie ochrony środowiska i humanitarnego traktowania zwierząt.Zapraszam do kontaktu, tel. 605 419 664.

EWA JAWORSKA-KOLEBSKA

 Nazywam się Ewa Jaworska-Kolebska.

Jestem lekarzem weterynarii. Mieszkam i pracuję w Łomiankach.

Kilka lat temu na mocy umowy z gminą wraz z innymi lekarzami zajmowałam się opieką i leczeniem zwierząt wolnożyjących i tych, które uległy wypadkom. Obecnie współpracuję z Fundacją Ochrony Zwierząt w Łomiankach. Sprawa dobrostanu zwierząt jest bliska mojemu sercu i nadal będę robić co w mojej mocy, aby poprawić  byt bezdomnych, jak i tych zaniedbywanych przez swoich właścicieli.

Równie ważne są dla mnie wszelkie aspekty ochrony środowiska i ekologii.

Jednocześnie obserwuję sytuację w Łomiankach i widzę potrzebę zmiany zarządzania naszym miastem na  odważne i nowoczesne oraz zgodne ze zaktualizowaną strategią gwarantującą zrównoważony rozwój gminy. Tak aby każdy, nowy i stary mieszkaniec czuł się w niej jak w domu. 

Jako radna będę pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa, załatwienia spraw najbardziej niezbędnych ustalanych metodą dialogu z mieszkańcami bez zbędnych waśni i sporów politycznych.

Zapraszam do kontaktu, tel.: 501 203 337

BARTOSZ WYSOCZAŃSKI

Jeżeli zależy Ci na tym, by w Łomiankach:

 • Mieszkańcy mieli szerszy i łatwiejszy dostęp do kultury,
 • powstały ogólnodostępne, lokalne centra rekreacyjne,
 • rozwijały się miejsca przeznaczone do aktywności fizycznej,

 Zagłosuj na mnie.

Jestem fizjoterapeutą i nauczycielem akademickim z 15-letnim stażem, doktorem nauk o kulturze fizycznej. Współtworzyłem ogólnopolski program pomagający dzieciom w wieku szkolnym wrócić do sprawności po izolacji spowodowanej pandemią covid. Będąc członkiem komitetów organizacyjnych konferencji naukowych, byłem odpowiedzialny za współpracę z wieloma firmami i instytucjami. Od 2015 roku wspieram żonę w tworzeniu Otwartych Ogrodów Artystów Dąbrowy, ta inicjatywa, która stała się już tradycją, pokazuje, jak chętnie mieszkańcy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Współpracuję też z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, m.in. prowadząc ćwiczenia rehabilitacyjne dla seniorów z Łomianek.

Moje doświadczenie zawodowe i wypracowane umiejętności organizacyjne, we współpracy z innymi Radnymi pozwolą dokonać w Łomiankach zmian, które potrzebne są wszystkim!

MAREK KRAUZE

Jeśli chcesz by w gminie Łomianki żyło Ci się lepiej, oddaj na mnie swój głos!
Zrobię wszystko by Cię nie zawieść. Będę do Twojej dyspozycji, z zaangażowaniem będę rozwiązywał wszelkie problemy mieszkańców.

Przy współpracy z innymi radnymi będę dążył do realizacji założonych celów:

 • Budowa żłobka publicznego
 • Komunikacja miejska obejmująca każdy zakątek naszej gminy
 • Organizacja ogólnodostępnych imprez integrujących mieszkańców w różnym wieku
 • Działania na rzecz opieki nad zwierzętami
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
 • Powstanie ratusza w Łomiankach – Urzędu Miejskiego w jednym miejscu
 • Poprawienie jakości stanu dróg
 • Uruchomienie nowego klubu sportowego z nietuzinkowymi dyscyplinami sportowymi  
 • Zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
 • Budowa mieszkań komunalnych

 Jestem miłośnikiem sportu i motoryzacji. W swojej karierze sportowej byłem zawodnikiem sekcji łuczniczej Klubu Sportowego Marymont Warszawa, a także wieloletnim sędzią klasy pierwszej i instruktorem sportu.

Pracowałem na państwowych posadach w wojskowości oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Przez wiele lat prowadziłem biznes w branży motoryzacyjnej.
Prywatnie uwielbiam dobrą muzykę, taniec, wędkarstwo i podróże.
Od 20 lat jestem związany z gminą Łomianki.

 

JAROSŁAW LEWANDOWSKI

Kandyduję do Rady Miejskiej, aby:

  • Zadbano o zieleń między innymi poprzez dosadzanie drzew i krzewów w ramach kompensacji za wycinkę związaną z inwestycjami.
  • Struga Dziekanowska stała się ciągiem terenów rekreacyjnych i spacerowych.
  • Nie dopuścić do zdewastowania Parku Fabrycznego przez drogę donikąd, czyli małą obwodnicę Łomianek. 
 • Rozwinąć sieć połączeń autobusowych, by wszyscy mieszkańcy mogli z niej korzystać.
 • Doprowadzić do końca, ciągle odkładaną, budowę ul. Wiślanej.
 • Zapewnić sprawne bieżące remonty dróg w ramach kompleksowego planu uwzględniającego potrzeby mieszkańców.
 • Powstała nowoczesna szkoła podstawowa w Łomiankach Dolnych.
 • Przystąpiono do budowy Ratusza.

 

Wybierz mądrze, jeśli chcesz, żeby było inaczej niż zawsze!

Dlaczego ja? 

Jestem człowiekiem, który nie przechodzi obojętnie wobec publicznych problemów. Dlatego zostałem przewodniczącym zarządu Osiedla Pawłowo. Zależy mi, by to Osiedle było dobrym i przyjaznym miejscem do życia. Jestem też wiceprzewodniczącym ogródków działkowych przy ulicy Łąkowej. Aktywnie działam w Komisji Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody. Dużo społecznej pracy wkładam w rewitalizację Strugi Dziekanowskiej, a szczególnie  przywrócenie do życia jeziorek Ostrowskiego i Pawłowskiego. Mieszkam na osiedlu Naturalis

Możesz liczyć na moją determinację, by poprawić Łomianki, porozmawiaj o tym ze mną: tel. 502 165 738.

JAN GOŁĘBIOWSKI

Merytorycznie a nie politycznie 

Kandyduję do Rady Miejskiej, aby: 

 • Wnieść do jej obrad głos rozsądku
 • Reprezentować sąsiadów, mieszkańców osiedla i ludzi, z którymi rozmawiam na ulicach naszego miasta. 
 • Poprawić bezpieczeństwo, jakość dróg, ulic i chodników, dbać o czystość i ekologię w gminie. 
 • Zająć się problemem niekontrolowanej rozbudowy Łomianek, powstawania wszędzie nowych osiedli i coraz większej liczby samochodów. 

Wybierz mądrze, jeśli chcesz, żeby lepiej niż do tej pory

 

Dlaczego Ja?    

Od pięciu lat jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla Trylogia. Dowodem na skuteczność naszych działań są dodatkowe kosze na śmieci, lustra uliczne, remonty studzienek czy egzekwowanie kontroli prędkości na ul. Rolniczej. Będąc radnym będę miał większe możliwości wpływania na pozytywne zmiany w naszej okolicy. 

Z zawodu jestem psychologiem – współpraca i rozumienie drugiej osoby, jej motywacji i potrzeb są moimi atutami w realizacji obowiązków radnego. Jednocześnie jestem biegłym sądowym, potrafię dźwignąć odpowiedzialność związaną z podejmowaniem decyzji. Potrafię skupić się na realizacji zadania zostawiając z boku niepotrzebne emocje, jednocześnie cały czas będąc empatycznym. Zależy mi na zmianie sposobu prowadzenia debaty w czasie obrad Rady Miejskiej, stworzeniu przestrzeni dla dialogu i konsensusu.

EWA WAJS

Moje priorytety to:

Trwała poprawa jakości dróg.
Wiele dróg (zwłaszcza dojazdowych) wymaga pilnej i trwałej modernizacji. Drogi należy naprawiać na lata, nie na miesiące. Rozległe kałuże uniemożliwiają przejście, a dziury zmuszają do częstszych napraw samochodów.

Oświetlenie ulic i chodników, zwłaszcza przy szkołach, przedszkolach.

Sprawny monitoring, szczególnie w miejscach gdzie są najmłodsi, oraz stały wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Bezpieczna droga rowerowa Buraków-Młociny.

Mieszkam w Łomiankach od ponad 20 lat, mam dwoje dzieci. Syn studiuje na Politechnice. Córka ma 9 lat. Większą część życia zawodowego pracowałam przy Zarządzie włoskiego banku. Doświadczyłam trudnego tematu dojazdów do Warszawy. Obecnie administruję nieruchomościami. Przebranżowiłam się, gdy zdemaskowałam działania zarządców.

Zawsze angażowałam się w prace społeczne, studiowałam socjologię na UKSW. Wiele lat zasiadałam w Radzie Rodziców. Czynnie działałam w celu pozyskania funduszy dla szkoły, która na tle innych szkół w Gminie mocno odbiegała poziomem dofinansowania.

Udzielam się na rzecz zwierząt potrzebujących.

Mieszkając tu ponad 20 lat, dobrze poznałam potrzeby mieszkańców.

Nie jestem zaangażowana politycznie.

ALFRED MAREK GORCZYCA

Chcę być radnym, żeby:

-smog obecny w Łomiankach nie zabijał powoli wszystkich mieszkańców, przede wszystkim dzieci, młodzieży, seniorów

-infrastruktura drogowa rozwijała się i była remontowana planowo, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wyprzedzała rozwój budownictwa

-młodzież otrzymała większe szanse na rozwój swoich zainteresowań, pasji i zostały im stworzone możliwości spotkań towarzyskich i rozrywki

-seniorom dać warunki uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i aktywnie ich do tego zachęcać i na nie zapraszać

-Łomianki były ładniejsze, barwniejsze, pozbawione powszechnej „kablozy“ i „reklamozy“.

Żyję aktywnie w Łomiankach od 1998 r. Mam wykształcenie techniczne, ukończone międzynarodowe studia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe nauczyło mnie pracy zespołowej, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych. Poznałem również pracę samorządów w początkach ich tworzenia w woj. katowickim.

Mam też kompetencje społeczne, lubię kontakty z ludźmi, jestem ich ciekaw, często pomagam.W ostatnich latach udało mi się z pomocą gminy poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego wokół osiedla, jednego z pierwszych w Łomiankach, którego funkcjonowaniem kieruję od ponad 20 lat. Podjąłem też działania na rzecz czystego powietrza i będę je kontynuować. 

JANUSZ SKONIECZNY

Kandyduję do Rady Miejskiej, aby:

 • W Łomiankach Dolnych powstała szkoła otwarta na społeczność lokalną.
 • Dzieci mogły bezpiecznie docierać do szkoły
 • By do Łomianek Dolnych regularnie jeździł autobus.
 • Na Kościelnej Drodze powstał chodnik, oświetlenie i przystanki autobusowe.
 • Ulica Brzegowa została wyremontowana na całej długości.
 • Przebudowano ul. Łużycką.
 • Powstała nowa droga z Łomianek Dolnych do ul. Brukowej.
 • W całych Łomiankach było czyste powietrze.
 • Obniżyć koszty gospodarowania odpadami.
 • Ukrócić patologie deweloperskie.

Dlaczego ja?

Wspólnie z państwem konsultowałem inwestycje w Łomiankach Dolnych i reprezentowałem państwa potrzeby. Jestem państwa radnym i dla państwa pracuję w 3 komisjach: Planowania Przestrzennego, Technicznej oraz Rewizyjnej. Otwarcie zabieram głos i buduję sojusze z innymi radnymi bez względu na ich poglądy, wszystko by Łomianki Dolne nie były pomijane przy inwestycjach.

Starałem się, by wyremontowano ul. Fabryczną, ul. Kościelną Drogę, a projekt ul. Wiślanej i Brzegowej zawierał wiaty przystankowe, zieleń, bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe.

Od 20 lat pracuję społecznie. Jestem inżynierem z 25 letnim doświadczeniem. Zarządzałem własnymi spółkami i budowałem zespoły, które “dowożą” – sprzedałem udziały w 2 spółkach informatycznych.  Jestem niezależny finansowo. Pracuję w Bostonie.

AGATA PAPLIŃSKA

Moje priorytety:

  • Uregulowanie stanu prawnego dróg oraz ich modernizacja (utwardzenie, oświetlenie, budowa chodników);
  • Jak najszybsze dokończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej;
  • Poprawa jakości powietrza (w tym poprzez rozsądne wykorzystanie funduszy z KPO);
  • Budowa żłobka publicznego lub wprowadzenie bonów dla rodziców na pobyt dzieci w żłobkach prywatnych;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa, m. in. poprzez rozbudowę sieci monitoringu miejskiego;
  • Otwarcie Domu Dziennej Opieki Seniora, zapewniającego miejsce bezpiecznego pobytu dla osób starszych;
  • Wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich (także w zakresie projektów uchwał);
 • Cyfryzacja Urzędu Miasta i stworzenie platformy oraz aplikacji mobilnej do kontaktu z Urzędem.

Dlaczego ja?

  • Chcę wspierać mądry i zrównoważony rozwój Gminy, w której mieszkam od dziecka.
  • Jestem adwokatem, od 2018 roku prowadzę w Łomiankach kancelarię adwokacką i zawodowo zajmuję się rozwiązywaniem problemów mieszkańców Gminy – dlatego dobrze znam i rozumiem ich potrzeby.
 • Do Rady Miejskiej należy podejmowanie najważniejszych decyzji i stanowienie prawa. Mam wiedzę i doświadczenie pozwalające na odpowiedzialne i profesjonalne wypełnianie tych zadań.
 • Jako prawnik i osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, daję gwarancję niezależności, rzetelności i skuteczności w ochronie interesów Mieszkańców.

 

ALEKSANDRA CZARZASTA

Szanowni Państwo!

 Kandyduję do Rady Miejskiej, aby

 • Mieszkańcy mieli swoją przedstawicielkę, która pragnie realnej poprawy warunków życia w gminie, zaangażowaną w podjęte działania, nastawioną na dialog i skuteczną komunikację z mieszkańcami, innymi radnymi i burmistrzem.
 • Łomianki miały przemyślaną strategię rozwoju, która będzie rzetelnie realizowana. 
 • Zabiegać o zwiększenie ilości miejsc w publicznych jednostkach systemu oświaty.
 • Spowodować poprawę stanu gminnych dróg.

 Jeśli chcesz, żeby było inaczej niż zawsze, wybierz mądrze!

Dlaczego ja?

 • Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Przez całe życie zawodowe byłam nauczycielem języka angielskiego oraz wychowawcą. Pracowałam między innymi w przedszkolu i szkole podstawowej na terenie gminy Łomianki, więc temat edukacji dzieci i młodzieży jest mi szczególnie bliski.
 • Aktualnie kształcę się w kierunku edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących. Na co dzień pracuję z niepełnosprawną młodzieżą, sprawia mi to wielką satysfakcję i spełniam się zawodowo.
 • Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch synów, którzy uczęszczają do publicznej szkoły podstawowej w Łomiankach.

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą porozmawiać proszę o wiadomość na adres email aleksandra.czarzasta@gmail.com

KATARZYNA CIEPŁOWSKA

Szanowni Państwo,

z naszą gminą jestem związana od 3 lat, dzięki czemu mogę podzielić się świeżym spojrzeniem, istotnym w kontekście poprawy jakości życia. Zgodnie z cytatem Alberta Einsteina, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

 

Jeśli chcesz zmian: 

 • Infrastruktura drogowa: utwardzenie/remont ulic Brzegowej, Wiślanej, Armii Poznań, Rolniczej.
 • Ścieżki dla pieszych i rowerów: po jednej stronie ul. Kościelna Droga i analiza okolicy celem stworzenia sieci łączącej się z ul. Warszawską. 
 • Oświetlenie ulic: Armii Poznań i Kościelnej Drogi. 
 • Plac zabaw: nowe lokalizacje np. przy ul. Armii Poznań.
 • Warsztaty z marketingu: dla wsparcia lokalnych przedsiębiorców.
 • Zbudowanie tężni. 
 • Organizacja imprez turystycznych: przyciągających dotacje, np. pochód Bajkowy – to szanse na reklamę przedszkoli czy okolicznych stajni.
 • Propagowanie rozliczania PIT w Łomiankach: celem zwiększenia wpływu do budżetu. 
 • Budowa publicznego żłobka i przedszkola.

To zagłosuj na mnie.

 

Mam 36 lat, prywatnie jestem mamą 1,5 rocznej Julii i narzeczoną Krzysztofa. Z zawodu jestem lekarką. 

Uważam, że zaangażowanie w organizację Dialog Łomianki oraz zamiłowanie do szukania alternatywnych rozwiązań, będą wnosić wartość do Rady Miejskiej.

ANNA NOWAK-DEMENT

Szanowni Państwo,

kandyduję do Rady Miejskiej, aby:

 

 • W Łomiankach powstał dom dziennego pobytu dla naszych seniorów.
 • Budowa nowych szkół i przedszkoli wyprzedzała potrzeby, tak żeby szkoły nie musiały pracować na wiele zmian.
 • Z mapy gminy zniknęły ciemne, niebezpieczne ulice, na których brak oświetlenia.

 

Jeśli chcesz, żeby było inaczej niż zawsze, wybierz mądrze!

Dlaczego ja?

Wiem jak wiele serca, empatii i odpowiedzialności wymaga pomoc ludziom w potrzebie. Przez 29 lat pracowałam jako lekarz w Klinice Onkologii, a od 2019 r. pracuję w Hospicjum stacjonarnym, wspierając moich pacjentów oraz ich rodziny. 

Moja praca wymaga zdolności radzenia sobie ze stresem i umiejętności podejmowania szybkich, racjonalnych decyzji. Wykorzystam to doświadczenie, walcząc o ułatwienie życia mieszkańcom mojego Dziekanowa Leśnego i całej gminy.

Kandyduję do Rady, bo uważam, że oprócz znajomości przepisów i procedur radnym potrzebna jest, wrażliwość społeczna i empatia.

ZBIGNIEW LISOWSKI

Kandyduję do Rady Miejskiej, aby:

 • Powstał plan poprawy stanu dróg i oświetlenia ulic i energicznie wprowadzono go w  życie.
 • Poprawiła się dostępność żłobków, przedszkoli i szkół poprzez nowe inwestycje planowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Natychmiast reagować na problemy zgłaszane przez sołtysów i rady sołeckie.
 • Reprezentować w Radzie Miejskiej  wyborców, bez względu na ich preferencje światopoglądowe, wykształcenie, wykonywaną pracę, wiek jak również poziom zamożności. 

Dlaczego ja?

Jestem osobą doświadczoną, empatyczną i lubiąca wyzwania oraz kontakty międzyludzkie. Czynnie uprawiałem, judo oraz biegi średnie w CWKS Legia. Pracę zawodową rozpocząłem równolegle studiując wieczorowo na Politechnice Warszawskiej. Ukończyłem też studia w zakresie ekonomii i marketingu. Od 1990 r prowadziłem w Łomiankach warsztat samochodowy i szkołę jazdy MOTO-LISEK. Jestem biegłym sądowym oraz rzeczoznawcą w SIMP. Bardzo ważnym czynnikiem mojej decyzji jest wsparcie mojej żony Bożeny – wieloletniej nauczycielki biologii w łomiankowskich szkołach.

Moje zróżnicowane życiowe doświadczenie gwarantuje, że będę w stanie zrozumieć problemy każdego człowieka i udzielić adekwatnej pomocy.

Zapraszam do kontaktu 504 297 924, motolisek@wp.pl oraz Fb.